Biuro projektowe EKOBUD
e-mail ikona

biuro@ekobud.net.pl

godziny otwarcia ikona

Pn - Pt 7:00 - 15:00

menu ikona

Aktualności

Co powinien zawierać projekt budowlany?

Projekt budowlany składa się z projektu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej.

Bez wątpienia rynek budowlany bardzo się dziś rozwija. Właściwie wszędzie powstają nowe budynki, m.in. bloki mieszkaniowe, biurowce, hotele, pensjonaty, przedszkola i wiele, wiele innych. Budowa każdego z nich wymaga jednak przygotowania projektu, zgodnie z którym inwestycja zostanie zrealizowana od podstaw, aż do końca. Niestety, inwestorzy, zwłaszcza niedoświadczeni, już na etapie projektu napotykają na pewne problemy. W branży architektoniczno-budowlanej obowiązuje bowiem wiele różnych pojęć, które z pozoru znaczą to samo, natomiast w rzeczywistości diametralnie się różnią. W związku z tym, planując tego rodzaju przedsięwzięcie (np. budowę pensjonatu), przede wszystkim trzeba wiedzieć co powinien zawierać projekt budowlany. Wobec tego, wyjaśniamy co to jest projekt budowlany i co zawiera projekt budowlany (oczywiście prawidłowo wykonany projekt budowlany).

Co to jest projekt budowlany?

Zanim wyjaśnimy sobie, co powinien zawierać projekt budowlany, warto usystematyzować wiedzę. Co to jest projekt budowlany? Otóż jest to najważniejszy projekt, bez którego nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Stanowi on kompleksowy dokument składający się z projektu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej. Opracowaniem poszczególnych zajmują się posiadający odpowiednie uprawnienia, wyspecjalizowani w danej branży projektanci. Tylko wówczas gotowe projekty budowlane, np. pensjonatów, stanowią podstawę do udanej realizacji budowy, a przede wszystkim mają szansę zostać pozytywnie zaopiniowane przez organy wydające pozwolenia na budowę. Co zawiera projekt budowlany?

Co zawiera projekt budowlany?

Skoro ustaliliśmy już, co to jest projekt budowlany, wiemy, że jest to najważniejszy dokument pozwalający uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji budowlanej, najwyższa pora wyjaśnić co powinien zawierać projekt budowlany. Jak już zostało wspomniane, gotowy projekt budowlany składa się z projektu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej. Te cztery elementy tworzą projekt architektoniczno-budowlany. Poza nim, tj. projektem architektoniczno-budowlanym, w projekcie budowalnym musi znaleźć się również sporządzony na aktualnej mapie projekt zagospodarowania działki bądź terenu (o ile nie jest to projekt przebudowy lub instalacji obiektu budowlanego), a także opinie, pozwolenia i uzgodnienia wynikające z przepisów szczególnych. To jednak nie wszystko. Co zawiera projekt budowlany poza wymienionymi? Otóż, zwykle konieczna jest też informacja o obszarze oddziaływania projektu, wyniki badań geologiczno-inżynierskich, informacja o geotechnicznych warunkach posadowienia obiektu, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia jej z działką oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Powrót