Biuro projektowe EKOBUD
e-mail ikona

biuro@ekobud.net.pl

godziny otwarcia ikona

Pn - Pt 7:00 - 15:00

menu ikona

Aktualności

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Kiedy wymagana jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku? Jakie budynki nie wymagają charakterystyki energetycznej?

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Charakterystyka energetyczna budynku to dokument pozwalający określić podstawowe wskaźniki ochrony ciepła w danym budynku, poziom zużycia energii oraz zawierający ocenę jakości energetycznej stworzonego budynku. W charakterystyce energetycznej możliwe jest zawarcie informacji i wskazówek, w jaki sposób poprawić parametry budynku, aby był on bardziej efektywny energetycznie. Kiedy wymagana jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku? Czy i jakie budynki nie wymagają charakterystyki energetycznej?

Kiedy wymagana jest projektowana charakterystyka energetyczna?

Zagadnienie certyfikacji energetycznej pojawiło się w polskim prawodawstwie w roku 2009, co było wynikiem dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych. Certyfikacja określa jakie budynki nie wymagają charakterystyki energetycznej oraz kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczna. Warto wiedzieć, że początkowo charakterystyka energetyczna miała być sporządzana praktycznie dla wszystkich budowanych budynków. Nowelizacja przepisów w roku 2015 sprawiła, że lista tego, jakie budynku nie wymagają charakterystyki energetycznej stała się nieco dłuższa.

Jakie budynki nie wymagają charakterystyki energetycznej?

Warto wiedzieć, że istnieje grupa budynków, które nie podlegają nakazom związanym z certyfikatem energetycznym. Jakie budynki nie wymagają charakterystyki energetycznej? Kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczna? Przede wszystkim są to budynki podlegające ochronie zabytków. Do listy tej zalicza się również budynki będące miejscem kultu religijnego czy sprawowania religijnych obrzędów. Z wykonania charakterystyki energetycznej zwolnione są budynki, których użytkowanie będzie krótsze niż 2 lata oraz budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku. Budynki wolnostojące, o powierzchni większej nić 50 metrów kwadratowych także zwolnione są z konieczności wykonania tej certyfikacji. Kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczna? Zalicza się tu budynki przemysłowe i rolnicze niewyposażone w grzejniki.

Warto wiedzieć, że istnieje obligatoryjny obowiązek wykonania charakterystyki energetycznej dla budynków, które są wynajmowane lub też zbywanych na podstawie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu.

Kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczna?

Zastanawiając się, kiedy wymagana jest projektowana charakterystyka energetyczna warto pamiętać, że w razie przebudowy czy modernizacji budynku konieczne jest stworzenie nowej certyfikacji, która uwzględni nowe parametry, materiały, zawierać będzie uaktualnione badania. Wszelkie przebudowy mogą zmienić raz określone parametry.

Czy warto wykonać charakterystykę energetyczną budynku?

Wiedząc już, kiedy jest wymagana projektowana charakterystyka energetyczna często myślimy o tym, aby zrezygnować z tego rozwiązania – to w końcu dodatkowe koszty. Warto jednak mieć na uwadze, że certyfikat energetyczny może okazać się niezwykle ważny dla poprawienia jakości życia i zmniejszenia płaconych rachunków. Certyfikacja energetyczna pomoże wskazać miejsca problematyczne w bryle budynku i wskaże rozwiązania, które możemy wykorzystać w celu lepszego zabezpieczenia termicznego.

Powrót