Biuro projektowe EKOBUD
e-mail ikona

biuro@ekobud.net.pl

godziny otwarcia ikona

Pn - Pt 7:00 - 15:00

menu ikona

Projekty

Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej w Gdynii

Projekt Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni został wykonany w 2009 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek.

Siedziba Biblioteki Akademickiej wraz z Centrum Audytoryjno-Informacyjnym Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ma dwie kondygnacje i kształt litery „L”. W każdym ramieniu zlokalizowana została funkcja zasadnicza i funkcje wspomagające, w taki sposób, aby mogły one działać wspólnie, niezależnie lub przy częściowej współpracy. Zachodnią cześć obiektu (z głównym wejściem) zaprojektowano po przeciwnej stronie istniejących obiektów historycznych. Część ta stanowi zwarty prostopadłościan o ogólnych wymiarach 37 x 42 m i wysokości 9,76 m, a w części zawierającej salę
audytoryjną budynek jest podwyższony przez zaprojektowaną attykę wykończoną okładziną z paneli aluminiowych. Część południowa projektowanego budynku również zaprojektowano jako stosunkowo zwarty trzykondygnacyjny prostopadłościan na rzucie nieregularnego czworoboku. 
Opisane wyżej dwa, wzajemnie przenikające się prostopadłościany składające się na projektowaną bryłę Biblioteki Akademickiej z Centrum Audytoryjnym, poza nieznaczną (50 centymetrową) różnicą wysokości między nimi dodatkowo różnicuje sposób wykończenia ścian zewnętrznych. Ściany zachodniej części obiektu zaprojektowano z wykończeniem z piaskowca gr. 4cm a wykończenie ścian zewnętrznych nieco niższej część południowej zaprojektowano z okładziny z prefabrykowanych płyt betonu architektonicznego gr. 7cm. Użyte materiały do wykończenia ścian zewnętrznych projektowanego obiektu są proste i eleganckie. Na znacznej powierzchni elewacji zaprojektowano ściany osłonowe z wypełnieniem ze
szkła w pełni przeziernego w profilach aluminiowych. Znaczne przeszklenie zaprojektowane w partiach wejściowych, w całości holu przed salą audytoryjną umożliwia szeroką i niczym niezakłóconą percepcję obiektów istniejących. Zaprojektowane przeszklenia w części czytelnianej po północnej stronie stwarza korzystne warunki doświetlenia miejsc pracy czytelniczej (brak bezpośredniej penetracji słońca). Ponadto obiekt otwiera się
przeszkleniami na dwa półpatia zaprojektowane od strony południowej, których zadaniem jest ograniczenie penetracji słońca do części użytkowych budynku jak i ograniczenie penetracji wzrokowej z sąsiednich budynków usługowych i mieszkalnych. W celu dodatkowej ochrony przed słońcem zaprojektowano systemowe żaluzje.

Obiekt oprócz nowoczesnej, zinformatyzowanej biblioteki, czytelni , wypożyczalni i sali komputerowej posiada również  centrum kongresowe z salą audytoryjną z 500 miejscami siedzącymi. Salę zaprojektowano w sposób umożliwiający jej podział na dwie mniejsze sale po 238 miejsc siedzących za pomocą przesuwnej ściany akustycznej przez systemowe wózki i szyny nośne podwieszone od spodu do centralnego dźwigara. Sala audytoryjna duża (lub po przesłonięciu ścianą przesuwną dwie mniejsze sale) zaopatrzone są w reżyserkę oraz kabiny tłumaczy konferencyjnych. Sala posiada doświetlenie światłem naturalnym poprzez układ świetlików dachowych (20 sztuk), które w zależności od sposobu użytkowania i potrzeb można całkowicie lub częściowo zaciemnić za pomocą rolet z napędem elektrycznym. Wokół sali ukształtowana została przestrzeń pozwalająca na właściwą organizację przerw i spotkań kuluarowych. Na poziomie wejścia głównego (kondygnacja 1) część holu przeznaczona jest na działalność wystawienniczą i zaopatrzona została w zaplecze magazynowo-techniczne. Przestrzeń pod nachyloną płytą widowni w projekcie zagospodarowana została na pomieszczenie techniczne. W tym rejonie na kondygnacji 1 zaprojektowano również księgarnie  z zapleczem. Na poziomie najwyższym (kondygnacja 2) w sąsiedztwie sali zaprojektowano salę komputerową z możliwością czasowego przekształcenia jej w centrum kierowania konferencjami lub centrum dziennikarskie. 

Charakterystycznymi elementami kompozycji wnętrza strefy kongresowej są dwie znacznych rozmiarów pustki nad kondygnacją 1 w części holu nad głównym wejściem i gastronomią. Otwory te optycznie scalają dwie kondygnacje a przez górne doświetlenie w postaci świetlików jednospadowych o nachyleniu 10% w kierunku zachodnim dodatkowo podkreślają reprezentacyjne, centralne miejsce przestrzeni ogólnodostępnej z paradną klatkę schodową. Lekkości i elegancji holu wejściowego dopełniają balustrady z samonośnych płyt szklanych montowanych od wewnątrz otworów w stropie z poręczami ze stali nierdzewnej. Uzupełnieniem części kongresowej są: recepcja z szatnią, zaplecze audytoryjne, gastronomia (bufet, zaplecze, zmywalnia, magazyn i zaplecze socjalne) oraz pomieszczenia techniczne.

Biblioteka została oddana do użytku w 2012 r.