Biuro projektowe EKOBUD
e-mail ikona

biuro@ekobud.net.pl

godziny otwarcia ikona

Pn - Pt 7:00 - 15:00

menu ikona

Projekty

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzeptowie

Projekt szkoły w Krzeptowie wykonany został dla Gminy Kąty Wrocławskie. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzi część przedszkolna, szkolna, wspólna oraz blok sportowy. Całość mieścić się będzie blisko na 10.000 mkw. Oprócz budynku szkoły, projekt przewiduje również ciągi piesze, jezdne, parkingi, stojaki na rowery, place zabaw, skatepark, siłownię terenową, plac z tężnią zewnętrzną, boisko wielofunkcyjne z
trybuną, boisko do koszykówki, bieżnię 100 m, bieżnię do skoku w dal z zeskokiem, elementy małej architektury, zieleń.
 

Przedszkole przeznaczone jest dla maksymalnie 144 dzieci (6 oddziałów po 24 dzieci) oraz około 20 osób personelu. W skład każdego oddziału wchodzi sala zabaw, ustęp z natryskiem oraz zaplecze sali. W okolicach głównego wejścia do części przedszkolnej od strony północnej, zaprojektowano szatnie z wózkownią oraz ustępami ogólnodostępnymi. Dodatkowo na parterze przewidziano salę wielofunkcyjną, pomieszczenie dla matki karmiącej, magazyn zewnętrzny, ustęp dostępny z zewnątrz (od strony placu zabaw) oraz zespół pralni.

Projekt szkoły w części szkolnej przewiduje miejsce dla 650 uczniów w 26 oddziałach + 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych tzw.”0”. Główne wejście do szkoły zaprojektowano od południa. Przy głównym wejściu zaprojektowano portiernię oraz szatnie dla dla dzieci – pomieszczenie szatni podzielone na 3 części. Dodatkowo przy strefie szatniowej zlokalizowano sklepik szkolny (brak możliwości przygotowywania i obróbki jedzenia
w sklepiku) oraz ustępy. W północnym skrzydle na parterze zaprojektowano 3 świetlice szkolne (pomiędzy pomieszczeniami przewidziano ścianki mobilne dające możliwość łączenia poszczególnych świetlic), 2 pomieszczenia dla oddziałów dzieci sześcioletnich, 10 sal dla uczniów klas I-III, salę komputerową dla klas I-III, pomieszczenie gospodarcze oraz ustępy dla dzieci i personelu. Na piętrze zaprojektowano 16 sal dla uczniów klas IV-VIII w tym salę komputerową, dwie sale językowe i salę prac ręcznych oraz ustępy dla dzieci i personelu. Nad piętrem północnego skrzydła zaprojektowano stropodach zielony z zielenią ekstensywną oraz ogrodzonym tarasem widokowym służącym do obserwacji pobliskiego lotniska. Dodatkowo w centralnej części na piętrze zaprojektowano salę chemiczną z zapleczem, foyer, aulę z trybuną mobilną dla 224 osób, sererownię, pomieszczeie techniczne, małą salę gimnastyczną z zapleczem, 2 zespołami szatniowymi z ustępami, pokojem trenera z łazienką i ustępem dla osób niepełnosprawnych. W zachodnim skrzydle na piętrze przewidziano: bibliotekę z czytelnią oraz zapleczem, pokój nauczycielski, szatnie, pokoje socjalne, sekretariat, gabinety dyrektora i z-cy dyrektora, archiwum, pomieszczenia gospodarcze, ustępy, pokój pedagoga szkolnego, pokój psychologa szkolnego, pokój logopedy/terapeuty szkolnego, pokój logopedy przedszkolnego, pomieszczenie pracowników pomocy przedszkolnej, gabinet profilaktyki, gabinet pomocy przedlekarskiej oraz salę integracji sensorycznej z zapleczem.

Szkoła w Krzeptowie, w części wspólnej na parterze, posiadać będzie kuchnię z zapleczem oraz dwie jadalnie (osobne dla dzieci szkolnych i
przedszkolnych). Transport jedzenia do jadalni przedszkolnej w wózkach bemarowych. Dzieci w jadalni szkolnej odbierają posiłki przez okienko podawcze bezpośrednio z kuchni.

Projekt szkoły, w jej  wschodniej części na parterze przewiduje również blok sportowy w skład którego wchodzą: sala gimnastyczna z widownią, pokój trenera z ustępem, magazyn sprzętu sportowego oraz 4 zespoły szatniowe z ustępami. Dodatkowo we wschodnim parterowym skrzydle przewidziano pomieszczenie konserwatora, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie biurowe z przedsionkiem i ustępem oraz kotłownię dostępną z zewnątrz.

Obiekt na rzucie zbliżonym do litery „T” o skrajnych wymiarach 117,12m x 115,10 m. Szkoła w Krzeptowie, to obiekt 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze wschodnim skrzydłem 1-kondygnacyjnym, przeznaczonym na salę sportową z zapleczem. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej (ściany sali gimnastycznej żelbetowe), przekryty dachami i stropodachami płaskimi, wysokość projektowanego budynku wynosi 11,89 m.